Bruxelles-Ville

PRIMAIRE :

ECOLE DES SIX-JETONS
GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL
BASSISSCHOOL VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS
VRIJE LAGERE SCHOOL - SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE
VRIJE BASISSCHOOL - MARIA BOODSCHAP
 

SECONDAIRE :

INTSTITUT DE MOT-COUVREUR
INSTITUT BISCHOFFSHEIM
INSTITUT DIDEROT
INSTITUT DES ARTS ET METIERS
ATHENEE LEON LEPAGE
ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES
INSTITUUT ANNEESSENS-FUNCK
IMELDA-INSTITUUT
MARIA-BOODSCHAPLYCEUM
SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE
INSTITUT DOMINIQUE PIRE
ATHENEE ROYAL GATTI DE GAMOND
 

SUPERIEUR :

HEFF - BISCHOFFSHEIM
HEFF - DE MOT-COUVREUR (Contacter après le 24 mars)
HEFF - COOREMANS
HEFF - COUVREUR
HEFF - CH. BULS - E. DE MOT
FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS
INSTITUT SUPERIEUR DE SOINS INFIRMIERS DE GALILEE (ISSIG)
ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - ECOLE SUPERIEURE DES ARTS
INSTITUT DES CARRIERES COMMERCIALES (ICC)
EUROPESE HOGESCHOOL BRUSSEL (Contacter Francis Ascoop)
EUROPESE HOGESCHOOL BRUSSEL
ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL
ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL