Welkom bij Boost Your Talent

Nieuwe website in ontwikkeling...

“Boost Your Talent” werd in 2009 gelanceerd op initiatief van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het biedt de directeurs en leerkrachten van scholen gelegen in de “kanaalzone” (de gemeenten van Brussel-Stad, Schaarbeek, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst, Sint-Gillis en Sint-Joost-Ten-Node) die dit wensen, de kans om een opleidingsprogramma rond ondernemingszin te gebruiken.

impulse.brussels werd belast met de coördinatie van het project en zal daarbij samenwerken met 4 opleidingsstructuren (ICHEC-PME, Groupe One, Jonge Ondernemingen en UNIZO) die het nodige materiaal ter beschikking zullen stellen om de leerlingen of leerkrachten in staat te stellen hun project te realiseren. Vervolgens kunnen ze het op het niveau van de eigen school overnemen om via workshops, lessen of projecten van gelijk welke aard de ondernemingszin bij hun leerlingen te ontwikkelen.

Indien u zich betrokken voelt bij dit project en op één of andere manier wenst samen te werken met de partners van Boost Your Talent, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.
 

SAVE THE DATE – 12 mei 2015 – Colloque « Entreprendre sa vie »

Bijna aan het einde van het project dat is ontstaan in het kader van de EFRO-programmering voor 2007-2013, wenst het team van Boost Your Talent het project af te sluiten met een colloquium over de ondernemingsgeest en de jongeren in Brussel. Na 6 jaar ervaring zijn we er nog steeds van overtuigd dat het opnemen van de ondernemerspedagogie in het onderwijs, het bevorderen van de ontwikkeling van ondernemersinstellingen in het niet-formele onderwijs en bij socioprofessionele inschakeling en (...)

7 april 2015 lees meer

De jongerenprogramma’s van Ichec-PME heten voortaan STEP2YOU

Vanaf juli 2013 heten de jongerenprogramma’s Step2You. Het team wilde een algemene naam vinden die representatief is voor de 3 jongerenprogramma’s, en de identiteit en de filosofie van de acties zo nauwkeurig mogelijk weergeeft. Na een brainstorming en uitgebreid overleg werd besloten dat het "Jongerendepartement" voortaan “Step2You” heet!
Doel van de actieketen Cap’Ten, Explor’Ado en Dream is namelijk dat elke deelnemer, van jongs af, de juiste weg vindt, die het best bij hem past en het meest (...)

14 oktober 2013 lees meer

NIEUW! Animatie « Koffer vol ondernemingszin »

Indien u reeds een “Koffer vol ondernemingszin” bezit en de vorming van een dag hebt gevolgd, maar het niet echt ziet zitten om die met uw leerlingen in de klas te gebruiken, kan u een animatie aanvragen door iemand van het Boost Your Talent-team.
In functie van uw beschikbaarheid komen we u met plezier een handje toesteken.
Indien u nog geen “koffer vol ondernemingszin” bezit en geïnteresseerd bent in het programma, komen we ook graag een animatie uitvoeren in uw klas. Daarna kunt u dan de (...)

14 oktober 2013 lees meer

De doelstellingen van Boost Your Talent

Boost Your Talent streeft volgende doelstellingen na: zin geven aan de kennis die op school wordt verworven, in het bijzonder de kennis die nodig zal zijn om het beroepsleven in te stappen, zin geven om iets te ondernemen in gelijk welk domein (verenigingsleven, sport, humanitair, economisch, artistiek enz.), het algemeen ondernemerschap (entrepreneurship) of het intern ondernemerschap (intrapreneurship) beschouwen als een bron voor persoonlijk of professioneel succes, de (...)

22 augustus 2013 lees meer

Ondernemingszin...

“Ondernemingszin is een basisvaardigheid die men zijn hele leven lang aanleert en die zowel de beroepstevredenheid als de persoonlijke ontplooiing bevordert. Ze haalt haar energie uit de gedragingen die haar definiëren: volharding, creativiteit, optimisme, verantwoordelijkheid, teamgeest, zelfstandigheid, zin voor initiatief en zich voor alles baseren op de “existentiële competentie” van het individu” (Rapport FERIA, “Europees Handvest voor Kleine Bedrijven”, (...)

22 augustus 2013 lees meer