Volgens UNIZO zou het ondernemerschap een optie zijn die bij de jongeren te weinig wordt gewaardeerd en aangemoedigd op het ogenblik waarop zij een keuze moeten maken over hun verdere loopbaan. En dit om de eenvoudige reden dat de inhoud en de vereisten ervan niet duidelijk zijn voor die leerlingen. UNIZO wil dit gebrek aan informatie verhelpen via een lessenprogramma genaamd “Starten met een eigen zaak”, dat de leerkracht de mogelijkheid geeft om de leerlingen te laten kennismaken met de verschillende aspecten van een loopbaan als ondernemer.

“Starten met een eigen zaak” richt zich tot de leerkrachten van de laatste graad in het secundair onderwijs of van het hoger onderwijs. Het dossier dat via internet kan worden gedownload, omvat een basisprogramma en diverse bijkomende modules. In elk van deze modules vindt de leerkracht een theoretisch luik en praktische oefeningen, videomateriaal, links en tips. Deze op maat gemaakte formule moet de jongeren in staat stellen om kennis te maken met het boeiende parcours dat ondernemers en zelfstandigen doorlopen, en een beter beeld te krijgen van deze loopbaankeuzes.
 

  • Project: online lespakket over het opstarten van een eigen zaak
  • Doelgroep: leerkrachten en docenten van studenten uit het laatste jaar van het secundair onderwijs of het hoger onderwijs.
  • Middelen: leerkracht: handleiding voor de leerkracht, lesvoorbereidingsdocument, evaluatiemogelijkheden, verwijzing naar eindtermen.

Meer informatie:

Carolien VERHEYEN 016 28 44 43 carolien.verheyen@unizo.be